ACCIÓ + Independents es marca com a prioritat disposar de més pisos socials a la Massana

Destinarem el 20% de Ribasol a pisos socials per al jovent i famílies que ho necessitin.

Compartir:

ACCIÓ + Independents de la Massana té com a un dels seus objectius prioritaris augmentar el parc d’habitatges socials a la parròquia. Una de les propostes per aconseguir-ho és destinar un 20% dels blocs I i II de la urbanització Ribasol d’Arinsal a aquest efecte.

Laura Bragança atenent als mitjans de comunicació

La proposta contempla que aquests dos edificis de la macrourbanització que són de titularitat pública es destinin a habitatge assequible, tant de lloguer com de compra, i a pisos socials. La primera suplent de la candidatura, Laura Bragança, ha lamentat que “els preus actuals de l’habitatge no se’ls pot permetre la majoria de la població”, i per això, cal que des de les institucions s’adoptin les mesures necessàries per “disposar d’habitatge a preu assequible” tant per al jovent com per a les famílies.