Acció

ACC!Ó és un moviment polític que neix amb la voluntat d’elaborar propostes pràctiques, fàcils i sostenibles per Andorra. Les nostres idees se sostenen en la defensa de la llibertat individual, l’interès general i valors socials compartits.

ACC!Ó convida a tothom a implicar-se amb nosaltres en la construcció d’una societat feliç, pròspera, inclusiva i sostenible.

ACC!Ó defensa la justícia climàtica, l’acció global i els acords de l’agenda 2030.

Missió i visió

A ACCIÓ per Andorra, la nostra missió és promoure una Andorra pròspera, lliure i inclusiva, on tots els ciutadans i ciutadanes tinguin l’oportunitat d’assolir el seu màxim potencial.

Estem compromesos a crear un entorn que fomenti la llibertat individual, la iniciativa privada i la competència, alhora que celebrem i respectem la diversitat en totes les seves formes.

La nostra missió és treballar per eliminar les barreres que limiten el creixement econòmic i personal, promovent les accions publiques necessàries per aconseguir que a tots els ciutadans  gaudeixin de la llibertat de triar i prosperar sense diferències.

La nostra visió per a Andorra és la d’un país modern, divers, inclusiu i pròsper. Estem compromesos amb la defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat en tots els àmbits de la vida pública i privada.

Creiem en les institucions democràtiques, l’estat de dret i la societat civil com els instruments per garantir que tothom tingui una veu i una representació justa. Defensem la llibertat d’informació, expressió i premsa, així com el dret a la intimitat de tots els ciutadans.

Volem una educació pública lliure, diversa i d’esperit crític, que capaciti a les futures generacions per ser ciutadans informats i responsables.

Treballem per un creixement econòmic sostenible des del punt de vista social i mediambiental, protegint els recursos naturals i garantint que ningú quedi enrere en aquest procés. Veiem la innovació, la recerca i el desenvolupament tecnològic com a eines per obtenir la diversificació econòmica i com la clau de l’èxit econòmic i social.

Volem construir una Andorra que sigui un model de llibertat, igualtat i diversitat, alhora que contribuïm al progrés i la cooperació globals.

Amb el vostre suport, aconseguirem aquesta visió i farem d’Andorra el país que volem.