‘Apostem per la investigació’ de Sílvia Ferrer

Hem d'acceptar la investigació científica com a un element que garanteix el benestar social.

Compartir:

La biomedicina és un dels grans instruments per tractar els problemes essencials de la societat contemporània. Representa un element de promoció de la salut, de prevenció i de curació de les malalties. Aquests elements ofereixen un nou ventall de possibilitats, no només per la precisió en el tractament de malalties rares, sinó també per actuar en la salut de l’individu, anticipant-se al desenvolupament de les malalties.

Els objectius de la recerca biomèdica són clars. Millorar la capacitat de diagnòstic de tota mena de patologies, dissenyar nous tractaments per malalties comunes o de nou descobriment i desenvolupar medicaments més efectius, que siguin menys tòxics i que redueixin els efectes secundaris sobre el cos humà.

Per tant, és una oportunitat per a la lluita davant de les malalties i per la millora de la salut i el benestar de la població. Les normes i les regles de conducta que regulen la recerca en l’àmbit de la salut han d’aspirar a aconseguir l’equilibri necessari entre els drets dels individus, les necessitats de l’equip investigador i la confiança de la societat en la recerca científica i els resultats que produeixen.

“Hem d’acceptar la investigació científica com a un element que garanteix el benestar social.”

Com a consellers generals, tenim la responsabilitat que Andorra tingui el marc normatiu adequat perquè es doni resposta a les necessitats científiques actuals. També hem de procurar la mateixa protecció per als drets de les persones que participin en l’acció investigadora, tant ciutadans com pacients i investigadors.

Hem d’aspirar a fixar no només unes regles que regulin la investigació en la salut i la biomedicina, sinó també que siguin fàcilment adaptables a les novetats que es vagin produint. Com he dit, cal una regulació pel que fa a la investigació, però hem de tenir en compte que les lleis no han de ser específiques perquè els avenços científics que són d’evolució constant. Una llei molt específica quedaria obsoleta en poc temps. És millor crear el marc jurídic que abraci aquest camp i desenvolupar les futures particularitats a través d’altres normes jurídiques.

Fa cinquanta anys ningú s’hauria imaginat legislar sobre protecció de dades o de seguretat a la xarxa d’internet, perquè eren temes que no s’havia sentit a parlar o directament no existien. Doncs bé, legislar sobre recerca biomèdica s’ha d’entendre aquest mateix sentit. No podem permetre que Andorra es quedi enrere en aquest àmbit. No pot ser que a Andorra no hi hagi una norma que permeti desplegar-la o aplicar-la en un futur. Hem de legislar per la projecció del país que volem ser i no pas del país que hem deixat enrere.

L’ordenament jurídic evoluciona com ho fa la societat. Aquest ha de ser un reflex de la societat andorrana. Una societat moderna, que accepta la investigació científica com a un element que garanteix el benestar social. És en aquest context que la investigació biomèdica té més transcendència en la societat del que creiem. La pandèmia és un exemple recent. En menys d’un any des del primer contagi ja s’estava administrant vacunes a la població. Tot l’avantatge que generi la investigació científica és temps que guanyem en el tractament de malalties concretes o com en aquest cas, una pandèmia mundial. Apostem per la investigació perquè treballem per al futur del país.

Article d’opinió de Sílvia Ferrer, consellera general del G.P. Independent