Fes un donatiu

Ajuda’ns a passar a l’Acció. Amb aquesta donatiu estem més a prop d’aconseguir-ho. Completa aquest formulari i et contactarem per finalitzar la donació.

* Les donacions no poden superar els 6.000 € anuals per persona.

0.00
 €
Protecció de dades*
De conformitat amb la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, Acció informa a la persona signant de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els membres integrants, així com la informació i activitats relacionades amb el Partit. Així mateix s’informa a l’interessat de l’adreça on per escrit pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició. L’integrant concedeix expressament la cessió de les dades a aquelles empreses quina intervenció sigui necessària per la prestació de qualsevol servei relacionat amb el Partit. Serà obligació de l’interessat mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.