‘La tipificació de les fake news’ d’Eva López

Publicar una notícia falsa és reprovable, però no pot ser delicte.

Compartir:

La desinformació és l’actualitat. Ara ja no ens podem fiar i fer la distinció entre allò que és real i allò que no ho és. No som prou crítics a l’hora de llegir. No verifiquem si la persona que ho ha escrit ha tingut unes fonts acreditades o és una cosa inventada amb la finalitat d’aconseguir visualitzacions o fama. Es tracta del que es coneix en anglès com fake news. Notícies falses o falsejades que es fan virals i que tenen un contingut pseudoperiodístic, difós mitjançant portals de notícies, premsa escrita, televisió i xarxes socials i que tenen com a objecte precisament la desinformació.

Aquestes notícies es difonen, sobretot si són sensacionalistes, a una velocitat rapidíssima, i molt global, de manera que arriben a un molt nombrós col·lectiu de persones.

Si bé és cert que, des del meu criteri, és una actitud del tot reprovable, no puc estar d’acord amb la seva inclusió com a delicte al Codi Penal.


Publicar una notícia falsa és reprovable, però no pot ser delicte.

El projecte de llei de modificació del Codi Penal impulsat per l’executiu preveu com a delicte, i amb pena de presó, “la creació, publicació i difusió de notícies falses”, però, tant per part dels grups de la majoria com del Partit Socialdemòcrata, s’han entrat a tràmit dues esmenes amb la finalitat de suprimir l’article del projecte de llei de referència.

El primer motiu és la contradicció que pot existir amb els drets de llibertat d’expressió, de comunicació i d’informació. Hom convindrà que es tracta d’una línia molt difusa entre la llibertat de premsa i la seva regulació penal.

Cal destacar que els delictes exigeixen el dol o voluntat de delinquir, que en el present cas seria molt difícil de demostrar i, per tant, de ser una actuació punible. Tanmateix, les notícies falses sí que són perseguibles a instància de la persona ofesa per la via civil, com una reparació al seu dret a l’honor.

Per tots aquests motius, amb tota previsió, la comissió d’Interior del Consell General aprovarà la modificació del Codi Penal sense la inclusió del delicte de creació, publicació i difusió de notícies falses.

Article d’Eva López, consellera general del GP Independent