‘Potenciem el teletreball’ de Benjamí Tutrice

Cal que ajudem als joves a accedir al mercat laboral i el teletreball pot ser una eina essencial per aconseguir-ho.

Compartir:

Les generacions cada vegada estan més preparades i la societat necessita donar una resposta en conseqüència. Sovint escoltem la típica frase de “el jovent d’avui en dia no té ganes de treballar”. Doncs estic rotundament en contra. No és cert que el jovent no vulgui treballar. L’evolució del coneixement i l’educació fa que els joves d’avui estiguin més preparats que el jovent del passat en més àmbits. I no parlo de quantitat de coneixement sinó del seu abast. La nostra societat ha decidit viure la vida de forma diferent, potenciant la tecnologia i els serveis. Experimentem un dia a dia diferent del que van patir els nostres avantpassats, on vivien per treballar i no pas treballaven per viure. La societat del consum fa que hi hagi més oferta en molts aspectes i també creixi la demanda conseqüentment. No obstant això, actualment hi ha un embut social on diferents generacions s’encavalquen. Ens ha tocat viure en un món on el nostre futur cada cop és més incert i és per aquest motiu que preferim viure i gaudir del present, deixant en cert oblit el nostre futur. Una premissa que els joves tenen molt present.

El canvi constant que hi ha a la nostra societat fa que estiguem en permanent evolució i adaptació. Això s’ha de veure reflectit en les polítiques dels governs i desafortunadament no sempre és així. Un exemple és el cada vegada més famós teletreball. Una figura estranya fins al març del 2020 quan la pandèmia va fer-lo brollar en el nostre vocabulari diari. El treball telemàtic és un reclam per al jovent d’avui en dia i a hores d’ara encara no hi ha cap regulació al respecte.

“S’ha de potenciar el teletreball com a mètode d’accés al mercat laboral del jovent.”

Per aquells lectors que es puguin preguntar quins beneficis té el teletreball, destacaré que diferents estudis com el de la multinacional tecnològica Cisco l’any 2022 o el de Randstad Research el 2021 asseguren que el teletreball és el futur de moltes empreses. Afirmen que la productivitat dels treballadors en règim híbrid – feina telemàtica majoritàriament i amb presencialitat reduïda – es veu més que superada i en el 80% dels casos augmenten el benestar dels seus empleats. El teletreball millora la conciliació familiar per l’aportació d’uns horaris més flexibles i la possibilitat de combinar a la perfecció el treball amb les aficions. També un punt a favor de la sostenibilitat és que redueix el consum d’hidrocarburs perquè que es redueixen els desplaçaments amb vehicles, afavorint la circulació viària. Però això no fa que es promogui el sedentarisme, ans al contrari. De fet, alguns dels enquestats en aquests estudis manifesten que amb el teletreball han invertit més temps a fer esport. El teletreball, doncs, també augmenta els hàbits saludables i de retruc descongestiona en certa manera l’atenció sanitària. Els hàbits saludables com l’esport i la bona alimentació son clau per combatre el sedentarisme i totes les malalties que se’n deriven. 

“Calen més facilitats per començar una carrera professional.”

Els joves tenim interioritzat això. Sabem que els hàbits saludables són essencials a la nostra societat i volem potenciar-los. Tanmateix, tenim dificultats reals per accedir al mercat laboral. Malgrat que la bona formació acadèmica ens assegura una bona base sobre la qual fonamentar la nostra experiència professional, ens és molt difícil accedir a un lloc de treball. Tenim clar que no podem fer previsions a futur, que els llocs de treball no es garanteixen a vint anys vista com fa dècades i que haurem de conviure amb aquesta incertesa. Entesos, ho assumim. Però calen més facilitats per començar una carrera professional. I perquè no, també l’Administració té l’oportunitat de ser exemplar novament, marcant el camí a seguir.

En aquest context, crec necessari que les empreses es plantegin potenciar el teletreball com a via d’accés dels joves al mercat laboral.  Parlo d’un format híbrid en què es doti de certa independència per adaptar l’horari laboral amb altres obligacions acadèmiques i de presencialitat per augmentar el coneixement de la feina. Així es potenciaria l’accés al mercat laboral per primera vegada, dotaria d’experiència i coneixement al món laboral i es podria conciliar els hàbits saludables amb les obligacions. És la millor manera de formar un jovent que sí que vol treballar.

Article de Benjamí Tutrice, vicepresident d’Acció Jove, al Periòdic d’Andorra