Preocupació davant d’errors en els pagaments de pensions d’invalidesa de grau 1 i la necessitat de solucions efectives

Compartir:

Des d’ACCIÓ volem manifestar la nostra preocupació davant els errors detectats en els pagaments de les pensions d’invalidesa de Grau 1.

Un cop escoltades les declaracions dels membres del Consell d’Administració de la CASS reconeixem la intenció del Govern i del Consell General de gestionar aquesta situació amb solidaritat, cobrint el deute generat per evitar repercussions negatives tant per a les persones afectades com per a la CASS. No obstant això, creiem que aquesta decisió necessitava una reflexió més profunda, atès el precedent que pot establir respecte al tractament d’altres deutes amb l’Administració. És important admetre que l’error és humà i pot perpetuar-se si no es proporcionen les eines adequades per a la seva correcció. Aquesta problemàtica no és aïllada, sinó que reflecteix una qüestió més àmplia dins de l’administració pública com és la falta de recursos tècnics i la dificultat d’adaptació dels recursos humans de les entitats que repercuteixen directament en la relació entre la ciutadania i els organismes públics.

Esperem que els resultats de les auditories pendents i el treball de la comissió parlamentària, conjuntament amb la CASS, aportin llum sobre l’abast d’aquesta situació i suggereixin solucions per reconduir-la de manera efectiva.

Creiem fermament que no reconduir aquesta situació pot perpetuar les injustícies i desigualtats cap a aquelles persones afectades per errors passats, als quals no se’ls va oferir cap mena de condonació. És important actuar amb determinació per corregir aquests errors, dotar dels recursos i suport necessaris a la CASS i evitar que es repeteixin en el futur.