‘S’atansen les Eleccions Generals’ de Marc Magallon

Volem garantir el benestar de tota la ciutadania, protegir el nostre entorn natural i propiciar un creixement econòmic sostingut en el temps.

Compartir:

Ja arribem a les acaballes de la VIII Legislatura. El pròxim dilluns i dimarts, 30 i 31 de gener, se celebraran les dues últimes sessions de Consell General durant la qual les darreres lleis d’aquest mandat seran sotmeses a votació. Encetarem el mes de febrer amb el Pressupost 2023 aprovat i deixarem aquesta eina fonamental de treball a punt per fer funcionar de forma adequada l’Administració en aquest impàs entre l’Executiu sortint i l’entrant.

Una vegada acabades aquestes dues darreres sessions, el Cap de Govern, ja no trigarà massa dies a dissoldre el Consell General. El decret de dissolució fixarà llavors la data de les eleccions, a realitzar entre els trenta i els quaranta dies hàbils següents.

Caldrà llavors, presentar les respectives candidatures, davant del Comú pel que fa a les candidatures en circumscripció parroquial —el que correspondria en altres estats veïns a senadors— i davant del Govern per les candidatures de circumscripció nacional, que correspondria als diputats. Cap d’aquestes candidatures serà vàlida si no és avalada pel 0,5% del cens electoral parroquial o nacional, segons la circumscripció, i en qualsevol cas, per no menys de 10 presentadors, tenint en compte que cada presentador només podrà firmar una sola candidatura.

En les candidatures de circumscripció parroquial, hauran de figurar necessàriament dos candidats acompanyats de tres suplents. Pel que fa a les candidatures de la circumscripció nacional hauran d’estar compostes per una llista ordenada de 14 candidats i tres suplents que determina els consellers generals elegits en funció dels resultats electorals i l’ordre correlatiu de substitució en cas de vacant.

Els electors hauran de votar les candidatures de les circumscripcions parroquials completes, sense alterar-les, altrament la papereta seria nul·la. Les candidatures de la circumscripció nacional seran votades completament sense ressaltar preferències en l’ordre de les llistes o qualsevol alteració.

“Volem garantir el benestar de tota la ciutadania, protegir el nostre entorn natural i propiciar un creixement econòmic sostingut en el temps.”

De totes aquestes llistes territorials i nacionals, resultaran elegits 28 consellers generals, 14 provinents de les 7 parròquies, dos consellers de la llista més votada de cada una de les candidatures parroquials, i pel que fa als 14 consellers generals provinents de les candidatures de circumscripció nacional, s’emprarà el sistema proporcional denominat de “la resta més elevada”.

Pel que sembla, més de cent candidats pel que fa a llistes nacionals concorreran a aquests propers comicis generals i prop d’un altre centenar ho faran pel que fa a llistes territorials. Uns dos-cents candidats mesuraran les seves forces i proposaran a la ciutadania els seus respectius programes per intentar convèncer als electors que llurs propostes són les més adients per fer avançar i progressar el país. Unes semblants a altres, i ben segur que d’altres força distants, però totes elles amb vocació del millor pel país en funció de qui les presenta.

Així doncs, al llarg de les pròximes setmanes llegirem i sentirem un munt de propostes electorals que ben segur estaran centrades en els temes que més preocupen a la població: l’habitatge, les pensions, el poder adquisitiu, l’energia, la sostenibilitat, l’Acord d’Associació amb la UE. Temàtiques en les quals ACCIÓ ja està treballant i sobre les que ben aviat podreu valorar les nostres propostes, fetes amb els següents objectius: garantir el benestar de tota la ciutadania, protegir el nostre entorn natural i propiciar un creixement econòmic sostingut en el temps.

No serà, però, fins a conèixer els resultats electorals que sabrem què hem triat entre tots i qui encapçalarà el Govern i aplicarà les propostes els pròxims quatre anys. Alea Jacta est.

Marc Magallon, president suplent del GP Independent